BENGLISH TALKS PO ANGIELSKU

Tematyka każdych zajęć w ramach Benglish Talks ustalana jest wraz z ich uczestnikami. Dzieki temu zazwyczaj są oni mocno zaangażowani w dyskusję ponieważ zajęcia często obejmują aktualnych i bliskie im tematy. Uczestnicy BT otrzymują materiały do zapoznania się przed zajęciami (zazwyczaj są to linki to materiałów video/audio lub artykułów dostępnych w internecie), które są punktem wyjścia do dyskusji.

Ponadto również przed zajęciami przesyłam uczetnikom BT listy słownictwa związane z przesłanymi materiałami oraz tematem spotkania. Listy słownictwa dostępne są w wersji elektronicznej oraz dodatkowo umieszczane w systmie quizlet pozwalającym  na samodzielne ćwiczenie słownictwa na komputerze lub urządzeniu przenośnym (smartphone, ipad, itp.).

W ramach każdego spotkania BT około 15 – 20 minut poświęcam na analizę słownictwa. Pozostały czas poświęcony jest na dyskusję i rozmowę. W ramch zajęć wykorzystuję także system google classroom, dzięki czemu wszystkie materiały i linki zgromadzone są w jednym miejscu. Google classroom jest też platformą wymiany informacji.

Można powiedzieć, że google classroom jest naszym wirtualnym podręcznikiem zajęć, a listy słownictwa oraz słownictwo zgromadzone w systemie quizlet stanowią bazę danych całego słownictwa przerobionego w ramach wszystkich zajęć. Umożliwia to między innymi precyzyje mierzenie stopnia opanowania słownictwa i wyrażeń używanych na zajęciach.

 

 

 

 


Poniżej przedstawam zestaw materiałów dla jednego przykładowego spotkania w ramach Benglish Talks dla poziomu zaawansowanego.


TEMAT: Ogólnoświatowa korupcja – skala zjawiska, przyczyny, zasięg.

 

MATERIAŁ VIDEO:

 

LISTA SŁOWNICTWA:

6

7

8

 

LINK DO LISTY SŁOWNICTWA W SYSTEMIE QUIZLET:

https://quizlet.com/_3n0euh