BENGLISH TALKS PO POLSKU

 

Benglish Talks po polsku są propozycją podobną do Benglish Talks po angielsku. Ich celem jest doskonalenie umiejętności dyskusji, argumentowania  i publicznego wypowiadanie się po polsku.

Tematyka każdych zajęć w ramach Benglish Talks po polsku ustalana jest wraz z ich uczestnikami. Dzieki temu zazwyczaj są oni mocno zaangażowani w dyskusję ponieważ zajęcia często obejmują aktualne i bliskie im tematy. Uczestnicy BT otrzymują materiały do zapoznania się przed zajęciami (zazwyczaj są to linki to materiałów video/audio lub artykułów dostępnych w internecie), które są punktem wyjścia do dyskusji.

Również przed zajęciami uczestnicy BT po polsku otrzymują listę z wyszczególnionymi głównymi tezami zawartymi w przekazanych wcześniej materiałach. Spotkanie zaczyna się od podsumowania i krótkiego omówienia tez zawartych w przedstawionych materiałach a następnie rozpoczyna się moderowana dyskusja grupowa. Przybrać ona może różne formy – np. debaty – w której powstają zazwyczaj dwie przeciwstawne grupy, które prowadzą dyskusję na temat danego zagadnienia, lub np. wywiadu – w którym jedna osoba stara się uargumentować swój punkt widzenia odpowiadając na pytania zadawane przez uczestników spotkania.

W ramch zajęć wykorzystuję system google classroom, dzięki czemu wszystkie materiały i linki zgromadzone są w jednym miejscu. Google classroom jest też platformą wymiany informacji.

 

 

 

 


Poniżej przedstawam zestaw materiałów dla jednego przykładowego spotkania w ramach Benglish Talks po polsku.


TEMAT: Dlaczego odkładamy rzeczy na później ?

 

MATERIAŁ VIDEO (w tłumaczeniu na j.polski):

 

GŁÓWNE TEZY:

Dlaczego odkładamy rzeczy na później - główne tezy.