INNE USŁUGI

Weryfikacja tłumaczeń

Weryfikacja tłumaczeń polega na zweryfikowaniu poprawności tłumaczenia dostarczonego przez klienta z tekstem wyjściowym. Weryfikację tłumaczeń polecam jako dodatkową usługę w przypadku tekstów o szczególnej wadze (ważne umowy, teksty prawne, teksty do druku) lub w przypadku tłumaczeń, które wymagają weryfikacji w celu zapewnienia dobrej jakości tłumaczenia.

 

Tłumaczenia audiowizualne (z materiału audio lub video)

Wykonuję tłumaczenia z materiału audio lub video. Tłumaczenie może być wykonane w formie pisemnej lub audio. Na życzenie klienta wykonuję też transkrypcję, czyli przepisuję (rejestruję na papierze) wypowiedzi z materiału audio lub video.

 

Pisanie tekstów na zamówienie

Piszę teksty i treści na zamówienie w języku polskim oraz angielskim takie jak korespondencję, przemówienia, wystąpienia, teksty reklamowe do katalogów, do publikacji w internecie, broszury, informatory oraz materiały szkoleniowe. Służę pomocą wszędzie tam gdzie liczy się zwięzła i przejrzysta treść oraz nienaganna forma i styl.

 

Edycja i korekta tekstów

Zajmuję się także edycją i korektą tekstów napisanych w języku polskim. Edycja gwarantuje odpowiednie przygotowanie tekstów w formie wizualnej tekstu a korekta ma na celu wyeliminowanie błędów stylistycznych i ortograficznych, zastosowanie właściwego słownictwa i stylu oraz przejrzyste ujęcie myśli autora tekstu. Zdarza się, że teksty dostarczane przez klienta do tłumaczenia wymagają wcześniejszej edycji i korekty językowej (zwłaszcza jeśli mają być np. podane do informacji publicznej).