JAK ZAMAWIAĆ ?

krok

opis

1

WYCENA – po przesłaniu tekstu (materiałów) do wyceny za pomocą formularza, mailem (biuro@benglish.pl) lub dostarczeniu go osobiście/kurierem.

* w przypadku tłumaczeń przysięgłych dokumenty należy dostarczyć do biura w oryginale lub okazać oryginał przy odbiorze tłumaczenia

2

AKCEPTACJA ceny i terminu tłumaczenia (usługi).

3

ZAMÓWIENIE tłumaczenia (usługi) drogą mailową, faksem lub osobiście w biurze.

4

ODBIÓR tłumaczenia (tekstu) mailem, osobiście lub kurierem.

5

PŁATNOŚĆ gotówką w biurze lub przelewem w ustalonym terminie.