Konwersacje

Konwersacje z j. angielskiego przenaczone są dla osób dorosłych i młodzieży chcących przede wszystkim doskonalić umiejętność mówienia i swobodę w wysławianiu się po angielsku.

Konwersacje przeznaczone są dla osób znających angielski na poziomie średniozaawansowanym wzwyż.

 

Zalety konwersacji są następujace:

   •  skupiamy się przede wszystkim na komunikacji

   •  intensywnie rozbudowujemy słownictwo wokół wybranych tematów

   •  oglądamy dużo materiałów video

   •  uczeń doskonali swoje umiejętności swobodnej wypowiedzi

   •  umożliwiają podążanie spersonalizowaną scieżką nauczania

 

Konwersacje zapewniają dużą elastyczność oraz spontaniczność pracy. Na konwersacjach skupiamy się na tym co najważniejsze tj. na praktycznej nauce języka angielskiego. Mamy pełną swobodę w doborze tematyki zajęć. Jeśli więc uwielbiasz sztukę to możemy rozmawiać tylko o sztuce, a jeśli interesujesz się tym co aktualnie dzieje się na świecie to możemy rozmawiać tylko o tym.

Na zajęciach wykorzystuję dużo materiałów autentycznych, nagrań video, wystąpień w ramach Ted Talks, fragmentów filmów, piosenek, relacji dziennikarskich. Mówimy o tym co ważne aktualnie na świecie ale też o tym co interesuje ucznia. Na zajęciach uczeń przygotowuje prezentacje dot. wybranych tematów, krótkie wystąpienia publiczne a także własne materiały video.

Tam gdzie to konieczne wyjaśniam kwestie gramatyczne jednak przede wszystkim skupiam się na ćwiczeniu płynności i swobody wypowiedzi oraz rozbudowie słownictwa.

Stosuje również aktywizujące techniki nauczania takie jak burza mózgów, odgrywanie ról, uczenie innych, metoda dyskusji, autoprezentacja, wywiad.

Korzystam z systemu google classroom, który jest to platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych nauką.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.