MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury ZAMEK (Zamek Cesarski) w Poznaniu, wejście od ul. Fredry lub w siedzibie firmy.