WIELKOŚĆ GRUP

Zapraszam do nauki angielskiego w następujących wariantach w zależności od ilości uczących się w grupie:

 

  • nauka indywidualna

 

  • grupa 2 osobowa

 

  • grupa 3 osobowa

 

  • grupa 4 – 6 osób

 

Na kursie firmowym istnieje możliwość nauki w większej grupie, jednak dobrze aby grupa liczyła nie więcej niż 10 osób.