Zajęcia Indywidualne

Zajęcia indywidualne pozwalają na pełne uwzględnienie potrzeb i preferowanego tempa pracy kursanta. Na zajęciach indywidualnych możemy realizować program wybranego kursu grupowego (np. ogólny lub biznesowy) lub też uzgodniony indywidualny program nauczania.

.

Zalety zajęć indywidualnych są następujace:

     nauka obemuje wszystkie poziomy od początkującego włącznie

     czas na zajęciach jest w pełni poświęcony jednemu uczniowi

     zapewniają szybkie postępy w nauce

     są w najwyższym stopniu dostosowane do preferencji ucznia

   •  umożliwiają podążanie spersonalizowaną scieżką nauczania

.

W zależności od poziomu zajęcia prowadzę w oparciu o podręcznik wiodący i lekcie autorskie przygotowane przeze mnie lub wyłącznie w oparciu o lekcje autorskie.

Tematyka zajęć jest elastyczna i ustalana na bieżaco z uczniem. Dzięki temu nauka jest dynamiczna i związana zarówno z zainteresowaniami ucznia jak i z bieżącymi ważnymi wydarzeniami na świecie.

Na zajęciach korzystam z wielu materiałów autentycznych – filmów, wycinków prasowych, relacji dziennikarskich, wywiadów, fragmentów filmów, utworów muzycznych. Stosuje również aktywizujące techniki nauczania takie jak burza mózgów, odgrywanie ról, uczenie innych, metoda dyskusji, prezentacja, autoprezentacja, wywiad.

Na zajęciach korzystam z systemu google classroom, który jest platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych kursem.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.