Zajęcia Intensywne

Zajęcia intensywne są przeznaczone dla osób chcących zrobić duże postępy w nauce angielskiego w krótkim czasie. Zazwyczaj ma to miejsce przy zmianie pracy, wyjeździe zagranicę lub przy przygotowaniu wystąpień na konferencjach, sympozjach, targach, itp.

Nauka intensywna ma miejsce jeśli mówimy minimum 5 godzinach nauczania w tygodniu. Może to być kurs obejmujący od 5 do nawet 30 godzin zegarowych w tygodniu. Jego długość uzależniona jest od stawianego sobie przez ucznia celu oraz od intensywności.

Kurs przygotowywany jest w oparciu o analizę potrzeb jego uczestnika i prowadzony zgodnie z wspólnie ustalonym programem nauczania. Zazwyczaj kurs kończy się także formą weryfikacji realizacji celów stawianych sobie na początku kursu.

Duża intensywność nauki przekłada się na zauważalne efekty w krótkim czasie.

Na zajęciach wykorzystuję dużo materiałów autentycznych, nagrań video, wystąpień w ramach Ted Talks, fragmentów filmów, piosenek, relacji dziennikarskich.

Tam gdzie to konieczne wyjaśniam kwestie gramatyczne jednak przede wszystkim skupiam się na osiągnięciu założonego celu nauki intensywnej.

Korzystam z systemu google classroom, który jest to platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych nauką.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.