ANGIELSKI – DOROŚLI

    Kurs języka angielskiego dla dzieci przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7 – 13 lat.

    Zajęcia prowadzone są w centrum Poznania przy ul. Działyńskich 2 w grupach od 4 do 8 osób.

    Jedne zajęcia trwają 60 minut.

    Zajęcia odbywają się lub 2 razy w tygodniu.

Kurs angielskiego dla dzieci jest kursem ogólnym. Oznacza to, że jego celem jest rozwój wielu kompetencji językowych takich jak: umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność czytania i pisania,  znajomość zasad gramatyki, znajomość słownictwa oraz – a może przede wszystkim – umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim. Kurs prowadzony jest w oparciu o przygotowane przeze mnie materiały, czasem wspomagany jest dostępnymi materiałami wydawniczymi. W dużej mierze kurs prowadzony jest  w oparciu o materiały video.

Na zajęciach robimy językowe ćwiczenia aktywizujące dzieci, słuchamy piosenek po angielsku, stosujemy wiele technik kreatywnych, dzieci kręcą swoje filmiki po angielsku, wystawiają mini-przedstawienia, gramy w gry językowe oraz rozwiązujemy zagadki po angielsku.

Dzięki temu kurs jest żywy, dynamiczny i pozwala wykorzystać kreatywny potencjał dzieci oraz ich naturalną ciekawość.

W założeniu kurs dla dzieci oparty jest przede wszystkim na idei eksploracji języka, jego celem jest rozbudzenie dziecięcej ciekawości językiem angielskim i stopniowy rozwój kompetencji językowych. Można powiedzieć, że jest to kurs spontaniczny, prowadzony w dialogu z dziećmi, z dużym naciskiem na relację, proadzony z szacunkiem do dzieciecej indywidualności.

Każdorazowo kurs jest szyty na miarę i dopasowywany do wieku, umiejętności językowych  i specyfiki grupy.

Jeśli dzieci posiadają dostęp do internetu i sprawnie używają już komputera na kursie korzystam z systemu google classroom, który jest platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych kursem.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.