KURS ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

      •  Kurs angielskiego dla dorosłych przeznaczony jest dla osób od 20 roku życia.

      •  Zajęcia prowadzone są przy ul. Działyńskich 2 w grupach od 4 do 8 osób.    

      •  Możliwe jest zorganizowanie kursu w innymi miejscu – np. w firmie.

        Jedne zajęcia trwają 90 minut.

        Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

 

Kursy dla dorosłych cechują się w stosunku do kursów dla młodzieży większym stopniem ukierunkowania na zdobycie konkretnych umijejętności językowych. Mniej w nich zatem eksporacji języka a więcej pracy kierunkowej, także z tego powodu, że dorości mają często sprecyzowane oczekiwania odnośnie tego czego chcą się nauczyć. Na kursach dla dorosłych częściej korzystam z podręcznika wiodącego choć w dużej mierze podobnie jak w przypadku kursów dla dzieci i młodzierzy wiele materiałów i zajęć przygotowuję sam.

Na zajęciach korzystam z wielu materiałów autentycznych – filmów, wycinków prasowych, relacji dziennikarskich, wywiadów, fragmentów filmów, utworów muzycznych. Stosuje również aktywizujące techniki nauczania takie jak burza mózgów, odgrywanie ról, uczenie innych, debata, metoda dyskusji, prezentacja, autoprezentacja, wywiad.

Uczestnicy kursu wykonują także zadania językowe, których celem jest utrwalanie zasad gramatycznych, słów i wyrażeń.

Na kursie korzystam z systemu google classroom, który jest to platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych kursem.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.

 

W ramach kursów dla dorosłych dostępne są następujące kursy:

 

Angielski ogólny

Na kursie ogólnym kładę nacisk na rozwijanie wszystkich umiejętności ważnych z punktu widzenia wszechstronnego opanowania języka. A zatem na rozwijanie umiejętności rozmowy, czytania, pisania w języku angielskim oraz na rozbudowę słownictwa i gramatykę. Kurs może być prowadzony w oparciu o wybrany podręcznik wiodący lub o materiały autorskie. Kurs ten polecany dla poziomów od początkującego do wyższego-średniozaawansowanego.

 

Angielski biznesowy

Angielski biznesowy to tak naprawdę kurs ogólny i biznesowy zarazem. Ogólny bo doskonalimy na nim wszystkie umiejętności językowe. Biznesowy bo dotyczący tematyki związanej z biznesem, ekonomią, zarządzaniem. Zatem jeśli chcesz doskonalić wszechstronnie swój angielski w celu swobodnej komunikacji w pracy czy biznesie to jest to kurs dla Ciebie. Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają język angielski na poziomie minimum średniozaawansowanym lub wyższym. Kurs prowadzony jest zazwyczaj w oparciu o podręcznik wiodący.

 

Angielski konwersacyjny

Kurs polecany osobom znającym angielski na poziomie minimum średniozaawansowanym chcącym przede wszystkim doskonalić umiejętność mówienia i swobody wysławianiu się po angielsku. Na kursie tym mamy pełną swobodę jeśli chodzi o tematykę zajęć. Na kursie duży nacisk kładę na rozbudowę słownictwa. Jeśli trzeba robię też niezbędne powtórki gramatyczne. Kurs prowadzony jest w oparciu o materiały przygotowane i dobrane specjalnie na zajęcia.