KURS ANGIELSKIEGO W FIRMIE

   Kurs przeznaczony dla pracowników, menedżerów, dyrektorów.

   Zajęcia prowadzone firmie lub przy ul. Działyńskich w grupie 4 – 8 osób.

   Jedne zajęcia trwają 60 lub 90 minut.

   Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

 

W ramach kursów dla firm dostępne są następujące kursy:

 

Angielski ogólny

Na kursie ogólnym kładę nacisk na rozwijanie wszystkich umiejętności ważnych z punktu widzenia wszechstronnego opanowania języka. A zatem na rozwijanie umiejętności rozmowy, czytania, pisania w języku angielskim oraz na rozbudowę słownictwa i gramatykę. Kurs może być prowadzony w oparciu o wybrany podręcznik wiodący lub o materiały autorskie. Kurs ten polecany dla poziomów od początkującego do wyższego-średniozaawansowanego.

 

Angielski biznesowy

Angielski biznesowy to tak naprawdę kurs ogólny i biznesowy zarazem. Ogólny bo doskonalimy na nim wszystkie umiejętności językowe. Biznesowy bo dotyczący tematyki związanej z biznesem, ekonomią, zarządzaniem. Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają język angielski na poziomie minimum średniozaawansowanym lub wyższym. Kurs prowadzony jest zazwyczaj w oparciu o podręcznik wiodący.

 

Angielski konwersacyjny

Kurs ukierunkowany jest przede wszystkim na doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się. Na kursie tym mamy pełną swobodę jeśli chodzi o tematykę zajęć. Duży nacisk kładę na rozbudowę słownictwa.  Kurs prowadzony jest w oparciu o materiały przygotowane i dobrane specjalnie na zajęcia. Kurs polecany dla poziomów średniozaawansowanego i wyższych.

 

Na zajęciach korzystam z wielu materiałów autentycznych – filmów, wycinków prasowych, relacji dziennikarskich, wywiadów, fragmentów filmów, utworów muzycznych. Stosuje również aktywizujące techniki nauczania takie jak burza mózgów, odgrywanie ról, uczenie innych, debata, metoda dyskusji, prezentacja, autoprezentacja, wywiad.

Uczestnicy kursu wykonują także zadania językowe, których celem jest utrwalanie zasad gramatycznych, słów i wyrażeń.

Na kursie korzystam z systemu google classroom, który jest to platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych kursem.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.