KURS ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY

   •  Kurs języka angielskiego dla młodzieży przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14 – 19 lat.

     Zajęcia prowadzone są w centrum Poznania przy ul. Działyńskich 2 w grupach od 4 do 8 osób.

     Jedne zajęcia trwają 90 minut.

   •  Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu.

 

Kurs angielskiego dla młodzieży jest kursem ogólnymOznacza to, że jego celem jest jednoczesny rozwój wielu kompetencji językowych takich jak: umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność czytania i pisania,  znajomość zasad gramatyki, znajomość słownictwa oraz – a może przede wszystkim – umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim. Kurs prowadzony jest w oparciu o przygotowane przeze mnie materiały, czasem wspomagany jest dostępnymi materiałami wydawniczymi. W dużej mierze kurs prowadzony jest  w oparciu o materiały video. 

Tematy zajęć dobieram tak aby dotyczyły spraw ważnych z punktu widzenia nastolatków. Przekłada się to na ich zaangażowanie w zajęcia oraz dobrze wpływa na ogólną motywację młodzieży do nauki.  Zajęcia prowadzę tak aby rozwijać takie umiejętności jak umiejętność rzeczowego wypowiadania się na ważne dla siebie tematy, umiejętność arumentowania, słuchania i dyskusji opartej na dialogu. Młodzież uczy się umiejętności skupienia uwagi na temacie będącym przedmiotem lekcji, patrzenia na dane zagadnienie z różnych punktów widzenia. Poruszane tematy pobudzają do myślenia, pozwalają rozwijać wrażliwość na drugiego człowieka i inne punkty widzenia, zachęcają do kreatywnego myślenia ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów. Myślę, że są to kompetencje niezwykle przydatne już dziś – a będą odgrywać jeszcze większą rolę jutro.   

Na zajęciach oglądamy dużo autentycznych materiałów video takich jak fragmenty filmów obyczajowych i dokumentalnych, relacje dziennikarskie, newsy, które dotyczą bieżących wydarzeń i dyskutujemy na ich temat. Kluczowy jest trafiony temat zajęć i zaangażowanie młodzieży.  Jeśli te warunki są spełnione wtedy nauka angielskiego dzieje się jakby przy okazji.

Ponadto na zajęciach analizujemy teksy piosenek po angielsku, stosujemy techniki kreatywne takie jak: burza mózgów, odgrywanie ról, uczenie innych, prezentacja, wystąpienie publiczne, metoda dyskusji, debata, wywiad. Młodzież kręci swoje filmiki po angielsku, przedstawia przygotowywane przez siebie wystąpienia. Młodzież wykonuje też określone zadania językowe (language tasks) mające na celu utrwalenie słownictwa oraz zasad gramatycznych.  

Dzięki temu kurs jest żywy, dynamiczny i pozwala wykorzystać kreatywny potencjał młodzieży ich naturalną ciekawość a także nowoczesne technologie w nauce. 

Każdorazowo kurs jest szyty na miarę i dopasowywany do wieku, umiejętności językowych i specyfiki grupy.

Na kursie korzystam z systemu google classroom, który jest to platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych kursem.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.

 

 

 

 


Poniżej zamieszczam przykładowe materiały z jednych z zajęć z języka angielskiego dla poziomu wyższy-średniozaawansowany z przykładowymi pytaniami mającymi zainicjować dyskysję:


TEMAT:

Experience, knowledge, youth and maturity – based on Good Will Hunting (Park Scene).  

Doświadczenie, wiedza, młodość i dojrzałość – na podstawie filmu Buntownik z wyboru (Scena w parku). 

 

PLAN ZAJĘĆ:

 • Obejrzyj scenę przedstawiającą pierwsze spotkania Willa i Shawna, poprzedzającą scenę w Parku.

https://www.youtube.com/watch?v=1AvxR5vVgY4&t=1s

 

 • Obejrzyj scenę w parku.

 

 • Przeczytaj zapis rozmowy w parku po angielsku. 

GOOD WILL HUNTING: PARK SCENE

Sean ( Robin Williams) : Thought about what you said to me the other day, about my painting. Stayed up half the night thinking about it. Something occurred to me… fell into a deep peaceful sleep, and haven’t thought about you since. Do you know what occurred to me?

Will( Matt Damon): No.

Sean: You’re just a kid, you don’t have the faintest idea what you’re talkin’ about.

Will: Why thank you.

Sean: It’s all right. You’ve never been out of Boston.

Will: Nope.

Sean: So if I asked you about art, you’d probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo, you know a lot about him. Life’s work, political aspirations, him and the pope, sexual orientations, the whole works, right? But I’ll bet you can’t tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You’ve never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling; seen that. If I ask you about women, you’d probably give me a syllabus about your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can’t tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You’re a tough kid. And I’d ask you about war, you’d probably throw Shakespeare at me, right, “once more unto the breach dear friends.” But you’ve never been near one. You’ve never held your best friend’s head in your lap, watch him gasp his last breath looking to you for help. I’d ask you about love, you’d probably quote me a sonnet. But you’ve never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes, feeling like God put an angel on earth just for you. Who could rescue you from the depths of hell. And you wouldn’t know what it’s like to be her angel, to have that love for her, be there forever, through anything, through cancer. And you wouldn’t know about sleeping sitting up in the hospital room for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes, that the terms “visiting hours” don’t apply to you. You don’t know about real loss, ’cause it only occurs when you’ve loved something more than you love yourself. And I doubt you’ve ever dared to love anybody that much. And look at you… I don’t see an intelligent, confident man… I see a cocky, scared shitless kid. But you’re a genius Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine, and you ripped my fucking life apart. You’re an orphan right?

[Will nods]

Sean: You think I know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are, because I read Oliver Twist? Does that encapsulate you? Personally… I don’t give a shit about all that, because you know what, I can’t learn anything from you, I can’t read in some fuckin’ book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I’m fascinated. I’m in. But you don’t want to do that do you sport? You’re terrified of what you might say. Your move, chief.

 

 • Obejrzyj scenę w parku ponownie.
 • Jakie emocje i myśli przychodzą Ci do głowy, gdy oglądasz tą scenę ?
 • Czy podoba Ci się ta scena ? Co zwraca twoją szczególną uwagę ?
 • Jak określiłbyś postawę Willa oraz Seana ?
 • Dlaczego na końcu sceny Will jest zamyślony ?
 • Co możesz powiedzieć o wiedzy, doświadczeniu, młodości oraz dojrzałości na podstawie tej sceny ?  
 • Czy łatwo w życiu podejmujesz wybory ? Czym się kierujesz poedmując wybory w swoim życiu ?  
 • Przedyskutuj te pytania w grupie i podziel się waszymi, grupowymi przemyśleniami na ten temat  na forum klasy. 
 • Zapoznaj się z poniższą listą słownictwa i przetłumacz je na j. polski. Wyrażenia, które są nowe dla Ciebie prześlij mailem do mnie. Na ich bazie powstanie lista słownictwa do tej lekcji w systemie quizlet. 

 

Good Will Hunting word list