Group Of College Students Sitting At Table Having Discussion

KURS ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

    Kurs języka angielskiego dla dzieci przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7 – 13 lat.

    Zajęcia prowadzone są w centrum Poznania przy ul. Działyńskich 2 w grupach od 4 do 8 osób.

    Jedne zajęcia trwają 60 minut.

    Zajęcia odbywają się lub 2 razy w tygodniu.

 

Kurs angielskiego dla dzieci jest kursem ogólnym. Oznacza to, że jego celem jest rozwój wielu kompetencji językowych takich jak: umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność czytania i pisania,  znajomość zasad gramatyki, znajomość słownictwa oraz – a może przede wszystkim – umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim. Kurs prowadzony jest w oparciu o przygotowane przeze mnie materiały, czasem wspomagany jest dostępnymi materiałami wydawniczymi. W dużej mierze kurs prowadzony jest  w oparciu o materiały video.

Na zajęciach robimy językowe ćwiczenia aktywizujące dzieci, słuchamy piosenek po angielsku, stosujemy wiele technik kreatywnych, dzieci kręcą swoje filmiki po angielsku, wystawiają mini-przedstawienia, gramy w gry językowe oraz rozwiązujemy zagadki po angielsku.

Dzięki temu kurs jest żywy, dynamiczny i pozwala wykorzystać kreatywny potencjał dzieci oraz ich naturalną ciekawość.

W założeniu kurs dla dzieci oparty jest przede wszystkim na idei eksploracji języka, jego celem jest rozbudzenie dziecięcej ciekawości językiem angielskim i stopniowy rozwój kompetencji językowych. Można powiedzieć, że jest to kurs spontaniczny, prowadzony w dialogu z dziećmi, z dużym naciskiem na relację, proadzony z szacunkiem do dzieciecej indywidualności.

Każdorazowo kurs jest szyty na miarę i dopasowywany do wieku, umiejętności językowych  i specyfiki grupy.

Jeśli dzieci posiadają dostęp do internetu i sprawnie używają już komputera na kursie korzystam z systemu google classroom, który jest platformą wymiany komunikacji oraz materiałów objętych kursem.

Naukę słownictwa wspieram systemem quizlet.

Dzięki temu wszystkie materiały przerabiane na kursie zgromadzone są w jednym miejscu w formie wirualnego podręcznika z przerobionymi tematami.

 

 

 

 


Poniżej zamieszczam przykładowe rejestracje przedstawień pt.: The Greatest Treasure (Największy skarb) oraz Cinderella (Kopciuszek), które nagraliśmy w grupach dziecięcych na zakończenie nauki w roku szkolnym 2016/2017.  


OTO REJESTRACJA PRZEDSTAWIENIA (The Greatest Treasure):

 

OTO ZAADAPTOWANY TEKST PRZEDSTAWIENIA:

THE GREATEST TREASURE

N: One day Peter found a treasure map.

PETER: „Hurray. I’m going to find this treasure and have some adventure”

N: Peter set off. He walked a long way and finally reached a forest. There he met Lion. 

PETER: „You are strong and courageous”

                 „Will you come with me on a treasure hunt ?”

LION: „That is true. I am strong and courageous. I will come with you on a treasure hunt and I will protect you if you need it.”  

N: The forest was dense and dark. Peter was afraid but with Lion by his side he made it through. When the two  finally reached the mountain they met Eagle.

PETER: „You have an excellent vision and can alert us to dangers.”

                 „Will you come with us? We’re looking for a treasure.”

EAGLE: „I will join you and I will alert you to dangers. I have excellent vision and     I can see things that are far away. I will help you find the treasure.”

 N: The mountains were tall and craggy.  Lion slipped, but Peter was swift enough to give him a hand and pulled him up. Soon they reached the valley below where they met Sheep.

PETER: „Will you join us in our search for treasure ?”

                 „and keep us warm when it’s cold ?”

SHEEP: „Ok, I will join you in search for treasure. I will keep you warm. I have thick and soft woollen skin and you can huddle against me when it’s cold.”

N: Cold wind swept across the endless meadow. They all huddled against Sheep who kept them warm and cosy.  The four finally reached the desert where they met Camel.

PETER: „You are called the ship of the desert.”

                  „Will you help us get across and join the treasure hunt, too ?

CAMEL: „That is true that they call me the ship of the desert. I can travel very long distances across the desert. I will help you get across the desert and I will join the treasure hunt.”

 N: Peter, Lion and Sheep mounted the camel and happily set off across the vast desert with Eagle enjoying the spectacle from above. Camel began galloping and everybody cheered with

       excitement.

N: The  five finally reached the ocean where they met Turtle.

PETER: „Can you help us cross the water ?”

                  „We are on a treasure hunt.”

TURTLE: „I will help you cross the water. These are dangerous waters and only I know how to safely swim across the ocean. Peter, Lion, Eagle, Sheep and Camel – I will gladly join you in your

                     search for the treasure.  

N: The rough waves almost drowned the party but Turtle skillfully steered them across.

      They met Owl on the other side. Owl spoke from his ancient wisdom.

OWL: „Congratulations, you have found the treasure.”

ALL: „Where is it?”

OWL: „Together you have passed the forest, climbed the mountains, dared the valley, braved the desert and crossed the ocean.”

OWL: „You would never have done it without one another.”

N: They all looked at each other and realised that Owl was right.

ALL: We found friendship.

           We found the greatest treasure ever.

 

A TO ORYGINAŁ, NA PODSTAWIE KTÓREGO WYSTAWIALIŚMY NASZE PRZEDSTAWIENIA:

 


 

OTO REJESTRACJA PRZEDSTAWIENIA (Cinderella):

 

A OTO TEKST PRZEDSTAWIENIA:

CINDERELLA

CAST:

GABRYSIA (CINDERELLA)

MARYSIA  (BAD SISTER 1)

IWO (BAD SISTER 2)

BRUNO (DOORMAN)

TYMEK (PRINCE)

MATYLDA (FAIRY)

 

— PLAY —

AT HOME – 1.

BAD SISTER 1: What time is it ?

BAD SISTER 2: It’s 12 o’clock

BAD SISTER 1: Time for lunch

BAD SISTER 2: Cinderella – lunchtime

CINDERELLA: OK, coming

 

AT HOME – 2.

BAD SISTER 1: What time is it ?

BAD SISTER 2: It’s 6 o’clock

BAD SISTER 1: It’s party time.

BAD SISTER 2: Let’s go.

CINDERELLA: Please wait for me.

 

ON THE ROAD

FAIRY: Cinderella, close your eyes.

             Open your eyes please.

CINDERELLA: Wow! Thanks.

FAIRY: You’re welcome. Party time Cinderella.

 

AT THE PARTY

DOORMAN: Welcome to the party. Please come in !

PRINCE: Time for dancing.

CINDERELLA: What time is it ?

PRINCE: It’s twelve o’clock.

CINDERELLA: Oh, no! It’s late. Good night.

PRINCE: Please wait for me.

—-

PRINCE: Is this yours ?

BAD SISTER 1: Yes, it’s mine.

PRINCE: No, it’s not yours.

PRINCE: Is this yours ?

BAD SISTER 2: Yes, it’s mine.

PRINCE: No, it’s not yours.

PRINCE: Is this yours ?

CINDERELLA: Yes, it’s mine.

PRINCE: Oh, It’s yours. I love you.

 

 

do góry

© 2024 Copyright benglish.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone sitemap

realizacja: mastafu design