Angielski dla psychologów i psychoterapeutów

Gorąco zapraszam na nowy kurs, dostępny w wersji grupowej oraz indywidualnej.  

Dla kogo jest ten kurs? 

Kurs języka angielskiego dla psychologów i psychoterapeutów przeznaczony jest dla psychoterapeutów, którzy rozważają pracę psychoterapeutyczną w języku angielskim oraz dla psychologów i psychoterapeutów, którzy chcą brać udział w szkoleniach bądź konferencjach organizowanych w języku angielskim lub chcą samodzielnie dokształcać się w języku angielskim. 

Opis kursu

Kurs skupia się na wyrażeniach i umiejętnościach komunikacyjnych używanych w pracy psychoterapeutycznej jak i psychologicznej.  Obejmuje terminologię, zwroty oraz struktury gramatyczne przydatne przy prowadzeniu sesji terapeutycznych. Kurs prowadzony jest w oparciu o tematy ściśle związane z pracą psychoterapeuty/psychologa i nastawiony jest przede wszystkim na systematyczne podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim. Na zajęciach kładę nacisk na: 

 • poszerzenie zakresu słownictwa niezbędnego do efektywnej komunikacji z pacjentem
 • opanowanie struktur gramatycznych szczególnie przydatnych w pracy psychoterapeutycznej 
 • konwersacje oraz precyzję wypowiedzi zarysowując niuanse znaczeniowe wybranych określeń i terminów  

Na kursie nauczysz się:

 • jak zadawać pytania, parafrazować i doprecyzowywać doświadczenie pacjenta 
 • jak nazywać doświadczenie pacjenta, wyrażać zrozumienie, posługiwać się metaforami i analogiami   
 • jak aktywnie słuchać i wyrażać to w j. angielskim 
 • jak precyzyjnie nazywać emocje
 • jak różnice kulturowe mogą wpłynąć na komunikację z pacjentem 
 • jak komunikować się pisemnie w kwestiach organizacyjnych z pacjentem 
 • nowych metod nauczania i powtarzania słownictwa 

Dodatkowo:

 • na zajęciach powtórzysz wybrane kwestie gramatyczne w skondensowanej formie 
 • otrzymasz dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i leksykalne do wykonania między zajęciami  pozwalające utrwalić Tobie kwestie gramatyczne i zastosować nowe słownictwo w kontekście 

Przykładowe tematy

 • Emocje (na podstawie Atlas of the Heart by Brene Brown) 
 • Wrażliwość (na podstawie Brene Brown) 
 • Typy pamięci – przypadek pacjenta Henry Molaisona (Patient H.M.) 
 • Sen i bezsenność 
 • Stres i pamięć
 • Cechy osobowości (Model the Big Five Traits)

Przykładowe materiały i źródła  

Forma kursu i narzędzia 

 • Zajęcia w formie on-line na platformie google meet lub zoom lub teams 
 • Elektroniczny dziennik – Google Classroom – na którym umieszczane są wszystkie materiały 
 • Dodatkowa komunikacja na kanale Slack
 • Wykorzystanie systemu Quizlet do powtórek słownictwa 
 • Wykorzystanie dodatkowych ćwiczeń on-line lub w wersji zeskanowanej 

Opłaty 

 • zajęcia 60 min: 70 zł / 60 min  (280 w miesiącu)   4-6 osób w grupie 
 • zajęcia 90 min: 90 zł / 90 min   (360 w miesiącu)  4-6 osób w grupie 

Możliwość wystawienia faktury. 

Jak zapisać się na kurs?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: 

Umów się ze mną na 10-15 minutową rozmowę w j. angielskim w celu określenia Twojego poziomu w mowie.