METODA

 

Jestem fanem nowoczesnej edukacji w duchu skandynawskim oraz duńskiego pedagoga Jespera Juula. Cenię sobie jego spojrzenie na edukację, relacje oraz wychowanie. Wierzę, że kluczem do dobrej edukacji jest zbudowanie równorzędnej, pełnej szacunku relacji z kursantem oraz nauczanie w duchu dialogu z uwzględnieniem możliwości, potrzeb, preferencji a także wewnętrznego potencjału rozwojowego, który każdy z nas ma w sobie.

Są to wg mnie istotne warunki przyjaznej i dobrej nauki. W metodzie nauczania, którą preferuję relacja z uczniem jest na pierwszym miejscu. Nie narzucam odgórnie zakresu materiału, podążam za uczniem, dobieram różne metody pracy do indywidualnych predyspozycji i preferencji ucznia, słucham informacji zwrotnej, dopasowuję tematykę zajęć do zainteresowań uczniów, stawiam na przyjemne ale i angażujące i inspirujące materiały i zadania.

Zajęcia dzięki temu przypominają bardziej wspólną pracę zespołową i wspólne pokonywanie przeszkód niż tradycyjną naukę opartą na jednostronnym przekazie nauczyciela. To zapewnia nowe doświadczenie edukacyjne, w którym uczeń jest aktywny, współdecyduje o tym jak chce się uczyć, gdzie zmierzać – a nauczyciel staje się przewodnikiem  towarzyszącym mu w tej drodze.

 

W nauczaniu kładę nacisk na:

     •  naturalną chęć rozwoju i wykorzystania wewnętrznego potencjału uczniów

     •  zbudowanie równorzędnej i pełnej szacunku relacji z kursantem

     •  praktyczne podejście do języka – uczniowie uczą się przede wszystkim skutecznej komunikacji

     •  dobór interesujących i angażujących uczniów tematów zajęć

     •  aktywizację uczniów poprzez używanie pomysłowych i atrakcyjnych metod nauczania

     •  wykorzystanie nowoczesnych możliwości technologicznych

     •  aspekt twórczy, pomysłowość i kreatywność zarówno uczniów jak i moją :)

 

Jak prowadzę zajęcia ?

     •  stosuję materiały autorskie i dużo korzystam z materiałów autentycznych

     •  używam jak najwięcej języka angielskiego a polskiego wtedy kiedy jest to niezbędne

     •  bardzo dużo mówimy i dyskutujemy na zajęciach

     •  gramatykę omawiam wtedy kiedy trzeba – jest ona środkiem do celu a nie celem samym w sobie         

     •  stosuje aktywizujące techniki kreatywne (np.: burza mózgów, odgrywanie ról, prezentacja, debata, wywiad)

     •  systematycznie pracujemy nad rozbudową słownictwa

     •  korzystam z techniki odwróconej lekcji i przekazuję część materiału w formie video

     •  uczniowie otrzymują listy słów oraz wyrażeń, które związane są z zajęciami w formie elektronicznej

     •  ważne słownictwo umieszczam w systemie quizlet.com umożliwiającym atrakcyjną naukę nowych słów

     •  wszystkie materiały przerabiane na kursie dostępne są elektronicznie dla uczniów w google classroom