Tutoring

Tutoring to metoda zindywidualizowanej pracy, której celem jest wpieranie ucznia w rozwoju zgodnie z jego predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami.

Tutoring językowy w odróżnieniu od zajęć indywidualnych polega na wspieraniu ucznia, który sam realizuje jakiś projekt językowy lub przygotowuje się samodzielnie do egzaminu językowego lub chce doskonalić wybrany aspekt językowy (np. wystąpienia publiczne po angielsku). Inicjatorem kierunku nauki jest tu bardziej uczeń niż nauczyciel. To uczeń ma projekt lub jakieś wyzwanie, które sobie sam określił a nauczyciel wspiera ucznia i doradza w jakim kierunku iść dalej.  Uczeń na spotkaniach tutoringowych otrzymuje wsparcie, podpowiedzi dotyczącą dalszych kierunków samodzielnej nauki i pracy. Tutoring to propozycja dla osób o jasno określonym celu, którzy czują, że w drodze do niego potrzebują wsparcia.

Podczas zajęć indywidualnych to nauczyciel wychodzi z propozycjami dotyczącymi treści zajęć. W tutoringu nauczyciel pyta: W czym mogę Ci pomóc na następnym spotkaniu?